Farre Nicolau s.l.
Farre Nicolau s.l.
ADMINISTRADORS DE FINQUES
Español  |  Català

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE
D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL manifesta que el domini www.farrenicolau.com és propietat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL, amb CIF B63179204, i amb domicili a Via Augusta 48-54 1r 3a , 08006 Barcelona (Barcelona).

Que FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35640, Foli 19 i Fulla B-275030.

FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l'esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL.
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en el Fitxer de " Contactes " responsabilitat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL, CIF ; B63179204, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35640, Foli 19 i Fulla B-275030.


La finalitat d'aquest tractament és la gestió i control del correu electrònic així com l'agenda de contactes i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Via Augusta 48-54 1r 3a , 08006 Barcelona (Barcelona) o bé enviar un correu electrònic a : nicolau@jfarrep.com.

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL-LECTUAL

Aquesta web és propietat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL. Els drets de Propietat Intel-lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a t ravés de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel-lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL.

FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L'usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l' usuari transfereix software d' aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.POLÍTICA DE COOKIES
COOKIES i FINALITAT EN AQUEST LLOC WEB
Els hi informen que per un bon funcionament de la web www.farrenicolau.com, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació ("Cookies") per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web. Les "Cookies" són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l'adreça IP que utilitza l'ordinador per connectar-se al lloc web, l'adreça URL de la pàgina web demanada, l'hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de l'usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l'objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

FARRE NICOLAU ASSOCIATS S.L, a la seva web utilitza cookies de tercers i són les següents :
- Cookies analítiques : En concret de Google Analytics; que es un servei d'estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l'equip de l'usuari per obtenir informes sobre l'activitat de l'aplicació; emmagatzema la informació recollida per les "cookies" en servidors als Estats Units.
S'informa l'usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l'adreça IP de l'usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anonimitzada.

Per rebutjar o eliminar aquesta "cookie" es pot consultar la següent adreça:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que es puguin captar a través de la web, estan incorporades en el Fitxer de " Marketing " responsabilitat de FARRÉ NICOLAU ASSOCIATS SL, CIF ; B63179204, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35640, Foli 19 i Fulla B-275030.

La finalitat d'aquest tractament és la gestió i control de la informació que s'obtenen dels usuaris que accedeixen a la web i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

Conforme allò disposat a la normativa esmentada, podrà indicar la revocació del consentiment donat, així com exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions hauran de realitzar-se a Via Augusta 48-54 1r 3a , 08006 Barcelona (Barcelona) o bé enviar un correu electrònic a : nicolau@jfarrep.com .

Així mateix podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

DESACTIVACIÓ I BLOQUEIG DE LES COOKIES
En qualsevol cas, l'usuari pot habilitar l'opció del seu propi sistema de navegació per no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas FARRE NICOLAU ASSOCIATS S.L pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix en aquesta web no funcioni correctament.

En els següents enllaços, podrà trobar instruccions que l'ajudaran a configurar els ajustos dels principals navegadors més utilitzats.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es&locale=es_es
Safari para IOS (Iphone, IPad): http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es&locale=es_es
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Si desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabilitar-les segons el seu sistema de navegació també pot consultar els següents links : www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

En cas contrari, i havent informat FARRE NICOLAU ASSOCIATS S.L de l'ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l'usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a FARRE NICOLAU ASSOCIATS S.L a través dels seus mitjans d'atenció al públic o bé comunicar-se amb nosaltres a través de : nicolau@jfarrep.com

Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya. Administradora de Finques Col.legiada Nº col·legiada 5521.

Societat inscrita en el Registre Especial d'Associacions i Entitats del Cafbl número S00191
Farré Nicolau Associats s.l © 2015
Produït per Estudio Solver

Mapa web | Avís legal